Utveckla språket och kommunikationen

medan ni jobbar

Vill ni ge förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatsen? Vill ni uppdatera er kunskap och kompetens inom språkutveckling? Vill ni bedöma språknivåer mer objektivt och synliggöra språklig kompetens? Då har ni kommit rätt.

Tillsammans med oss skapar ni inkluderande och utvecklande kommunikation på den flerspråkiga arbetsplatsen i en strategisk process. Det gynnar alla. Medarbetarna. Verksamheten. Samhället.

Karin Mattsson       Katarina Stolpe

Vad kännetecknar en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats?

  • På en språkutvecklande arbetsplats bidrar alla till språk- och kommunikationsutveckling på ett medvetet sätt.
  • Alla vet hur de kan inkludera andra i arbetsrelaterade och sociala samtal.
  • Det finns mål för utveckling av den gemensamma kommunikationen – för den som lär sig språket och för den som stödjer andras språkutveckling.
  • Eventuella språkkrav är de kopplade till arbetsuppgifterna.
  • Språk- och kommunikationsutveckling över språk och kulturgränser är en del av verksamhetens inkluderings- och mångfaldsplan.

Inte där ännu? Vi hjälper gärna till med ett steg i taget!

om verktygen och våra tjänster:

Med hjälp av One&Alls digitala verktyg vet vi vilka språkliga förmågor våra medarbetare har och behöver ha. Det blir mycket lättare då att lägga planer på att stänga gapen.

Elna Hansson

HR-chef, Renova AB

I Karins coaching fick jag snabbt en bild av mina styrkor och kunde sätta mål utifrån min egen profil. Det var både roligt och spännande att utforska vad som driver mig i mitt arbete och att komma fram till vad jag vill göra mer av, för att använda mina styrkor. Arbetssättet i coachingen gjorde det lätt att förstå övningarna och att gå mot målet.

Karin Larsson, Arbetsmiljöchef