Språk- och kommunikations-utveckling på jobbet

medan ni jobbar

Upptäck hur. Utveckla sedan arbetsplatsen. Tillsammans med oss skapar ni arbetsmiljöer där språk och kommunikation utvecklas.

Se till att hantera språket på jobbet. För verksamheten. För medarbetaren. För samhället.

Det är inte enkelt att prata om språk på arbetsplatsen. Vi visste att vi måste göra det men visste inte riktigt hur.

Genom samarbetet med One&All har vi fått både kunskap, inspiration och konkreta verktyg på vägen mot en ännu mer trygg, säker och inkluderande arbetsplats.

Sofia Westergaard

HR-specialist/kompetensförsörjning, Renova AB

Språket på jobbet

Vad kännetecknar en språkutvecklande arbetsplats?

  • Medarbetare i behov av språkutveckling använder och utvecklar sitt språk i arbetet och i den sociala kommunikationen på arbetsplatsen.
  • Medarbetare med högre språknivåer är agila i sin kommunikation, tränar sin språkliga flexibilitet och stärker sina strategier för att inkludera alla i arbetsplatsens samtal.
  • Chefer, andra ledare och medarbetare, uppmuntrar och utmanar sig själva och andra att skapa fler vägar för språk- och kommunikationsutveckling.
  • På arbetsplatsen finns gemensamma kunskaper om andraspråksutveckling och bedömning av språknivåer.
  • Eventuella språkkrav är kopplade till arbetsuppgifterna och rollen och beskrivs på ett gemensamt sätt på hela arbetsplatsen.
  • Psykologisk trygghet präglar arbetsplatsen. Att göra misstag är ok. Medarbetarna vågar pröva nya vägar.
  • Det finns en plan för utveckling av kommunikationen – för verksamheten, för olika team och för individen.
  • Frågor som rör språk och kommunikation är kopplade till verksamhetens inkluderings- och mångfaldsplan samt  verksamhetsmålen. 
  • Utveckling inom området språk- och kommunikation följs upp, synliggörs, kommuniceras och stärks.

Inte där ännu? Vi hjälper gärna till med ett steg i taget.

Inkluderande och utvecklande kommunikation på alla arbetsplatser

One&All vision