Köp- och användarvillkor

UPPDATERAT 1 SEPTEMBER 2021

 

När du använder One&Alls webbplatser, digitala utbildningar och digitala verktyg godkänner du nedanstående villkor. Dessa villkor tillsammans med vår integritetspolicy styr One&Alls relation med dig. Brott mot våra villkor kan resultera i omedelbar avstängning från utbildningar och verktyg, utan återbetalning. ”Vi”, ”oss” och ”vår” avser One&All AB. ”Du”, ”dig” och ”din” avser användaren av våra webbplatser.

DETTA GÄLLER OM DU ANVÄNDER VÅRA WEBBPLATSER:

Allmän information
1. För att handla i vår webshop eller beställa tjänster från oss måste du vara minst 18 år.
2. Efter godkänd betalning får du inloggningsuppgifter direkt via e-post och tillgång till den produkt eller tjänst du beställt. Om du inte får dina inloggningsuppgifter eller inte får tillgång till våra digitala tjänster efter köp, kontaktar du oss via e-post info@oneandall.se och meddelar detta, så att vi kan rätta till felet.
3. Vid köp i vår webshop gäller inte ångerrätten, enligt ”Distansköplagen 2 kap. §11.11 Undantag från ångerrätten”. När du godkänner köp- och användarvillkoren accepterar du även att ångerrätten inte gäller. Ingen återbetalning sker om du avbokar digitala bedömningar, utbildningar, coaching, handledning eller andra tjänster. Utbildningar, coaching och handledning kan du i de flesta fall boka om till ett annat datum, se nedan.
4. Vi tolererar inte förolämpande, kränkande eller rasistiska kommentarer och inlägg. Om du gör denna typ av uttalanden på våra webbplatser, avslutar vi vårt samarbete utan återbetalning.

Ombokning och överlåtelse av digitala tjänster – företag
5. Du kan boka om digitala utbildningar, coaching och handledning, som ges live, fram till 48 timmar före planerad starttid.
6. Företagskunder kan överlåta beställd utbildning, coaching eller handledning, om den inte påbörjats, till en annan medarbetare inom samma verksamhet, men då måste detta meddelas skriftligen och senast 48 timmar i förväg via mail till info@oneandall.se
7. Enstaka personer som ska delta i en digital företagsutbildning live, kan omboka sin utbildning till nästa möjliga utbildningsstart, om utbildningen är en öppen utbildning med lediga platser och som ges inom 6 månader efter det redan planerade startdatumet. Om det gäller digital internutbildning som ges live fler gånger för samma kund, kan ombokning ske till ett senare datum.
8. Du som är ansvarig för bokningar av utbildningar på din arbetsplats och beställer tjänster åt andra medarbetare inom samma verksamhet, får inte dela tjänster eller inloggningsuppgifter med fler personer än de personer du bokat för.

Ombokning och överlåtelse av tjänster – privatpersoner
9. Ombokningar av digitala utbildningar, coaching och handledning som ges live kan göras fram till 48 timmar före planerad starttid.
10. Dina inloggningsuppgifter är personliga och du kan inte överlåta dem eller dela dem med andra personer.

Upphovsrätt
11. Allt material är skyddat av upphovsrätt. Vid missbruk, kan ditt konto stängas av och en anmälan om intrång i upphovsrätt kan bli aktuell.

Framtagning av språkprofiler för tjänster
12. När One&Alls digitala verktyg används för att ta fram språkprofiler för olika tjänster, ska bedömningarna kopplas till arbetsuppgifterna i den aktuella tjänsten. Våra verktyg får inte användas för att medvetet ställa språkkrav som är högre än det som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.

13. Endast språkbedömare som har certifierats av oss får tillgång till det verktyg som används för att ta fram språkprofiler för tjänster. Språkprofiler för tjänster som tas fram med hjälp av våra verktyg, ska tas fram av team som leds av en certifierad språkbedömare. Om det kommer till vår kännedom att verktyget används utan en certifierad språkbedömare eller enbart av en person, stänger vi av möjligheten att använda verktyget.

14. One&All verkar för ett inkluderande arbetsliv samt inkluderande och utvecklande kommunikation. Vi strävar efter att personer med olika nivåer i det gemensamma arbetsspråket inte ska utsättas för godtyckliga eller orimliga krav på språkliga färdigheter dvs krav som medvetet eller omedvetet exkluderar människor från arbetslivet. Vi har utvecklat våra digitala verktyg och hela vår verksamhet för att främja språk- och kommunikationsutveckling, mångfald och inkludering. Syftet med våra certifieringar är att säkra att verktyget används på det sätt som matchar vår vision: Inkluderande och utvecklande kommunikation på alla arbetsplatser.

Ansvarsbegränsning
15. One&All ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada, som eventuellt kan uppstå till följd av, eller i samband med, användning av våra tjänster.
16. Vi tar inget ansvar för om någon skulle använda verktyget på ett sätt som motverkar vårt syfte med verktyget, som är att stärka förutsättningarna för inkludering, språk- och kommunikationsutveckling samt minska risken för diskriminering.
17. Vi anstränger oss för att hålla webbplatser, det digitala verktyget och utbildningsportalen igång. Men One&All ansvarar inte för tekniska problem bortom vår kontroll.

Otillåten användning, tvist
18. Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär att vi stänger av användaren från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.
19. Om du anser att en tjänst du har köpt är felaktig och om vi inte håller med dig, har vi en tvist. För att få en sådan tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vi medverkar för att lösa tvisten och följer ARN:s rekommendationer.
20. Vid försäljning inom Sverige omfattas din användning och eventuella tvister om våra tjänster av svensk lag. Vid försäljning inom övriga EU, Island, Liechtenstein och Norge gäller EU-lagstiftningen. Se EU:s tvistlösningswebbplats ec.europa.eu/consumers/odr