Vårt digitala verktyg

synliggör språklig kompetens och behov av utveckling

I vårt verktyg Agile Communication Tool, tar du fram fram dina språknivåer. Här kan också verksamheter skapa kompetensprofiler för olika tjänster. Matchning av individens språkliga kompetens och behovet av språk och kommunikation på jobbet blir då möjlig.

Vi använder definierade språknivåer, enligt One&Alls skala, med Europaskalan som bas.  Transparent. Tydligt. Relevant.

Agile Communication Tool

Vilka språknivåer har du?

Verktyget hjälper dig att ta fram dina språknivåer i olika språk, för att boosta ditt CV, sätta mål och följa din fortsatta språkutveckling.

Hur agilt är ditt språk?

Verktyget hjälper dig att ta fram hur flexibelt och tillgängligt ditt språk är i flerspråkig miljö. För dig som jobbar nära personer med olika språknivåer.

Vilka språknivåer behövs?

Verktyget hjälper team att ta fram språkprofiler för olika tjänster, inför rekrytering och kompetensutveckling. För bland andra chefer och HR.

Agile Communication Tool

För dator, mobil och läsplatta

AGILE COMMUNICATION TOOL 1. För dig som vill bedöma din språknivå i olika språk, enligt Europaskalan

Bedöm din svenska, din engelska eller kanske din kinesiska! Verktyget är baserat på Europaskalans 6 nivåer. Du kan bedöma fem språkliga färdigheter: 1. Samtala 2. Berätta & Presentera 3. Lyssna 4. Skriva 5. Läsa

Ladda ner resultatet snabbt och enkelt. Du får förslag inför ny målsättning utifrån ditt utgångsläge. Gör en ny bedömning senare och följ din utveckling.

AGILE COMMUNICATION TOOL 2. För dig som vill bedöma hur flexibelt ditt språk är i flerspråkig arbetsmiljö.

Bedöm hur du kan bidra till att kommunikation i flerspråkig miljö fungerar och utvecklas. Även detta verktyg har Europaskalan som grund, men vi har ”vänt på skalan”. Du har nått högsta nivå i din språkliga flexibilitet när du kan kommunicera med personer som har de lägsta språknivåerna. Du får även förslag inför utveckling av din språkliga flexibilitet.

Detta digitala verktyg är under utveckling, men vi utför bedömningar redan nu.

språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser

VERKTYG 3. Hjälper er som vill ta fram kompetensprofiler för kommunikationen i olika tjänster

Verktyget hjälper er att säkerställa och motivera de krav ni ställer på språk och kommunikation. Ni tar fram vilka nivåer som är nödvändiga, respektive önskvärda, utifrån kommunikationen i den aktuella tjänsten samt de förutsättningar som omgivningen och arbetsplatsen kan ge.

Verktyget har tagits fram med Europaskalan som grund och är anpassat till arbetslivet och den kommunikation som medarbetaren förväntas delta i.

Profilerna för tjänsterna matchar ni sedan med arbetssökandes och medarbetares språkprofiler (se verktyg 1 ovan).

Framtagning av kompetensprofiler med hjälp av One&Alls verktyg tar alltid fram av team som handleds av någon av våra språkbedömare eller av en certifierad språkbedömare hos er.

Med ökad kunskap om språknivåer och realistiska mål kan medarbetare med lägre språknivåer anställas och bidra med sin kompetens tidigare. Varför vänta?