Våra digitala verktyg

synliggör språklig kompetens

Vi använder One&Alls skala, som följer Europaskalan och har uppdaterade, arbetsinriktade exempel.  Beskriv, bedöm och matcha medarbetares språknivåer med den kommunikation som arbetsuppgifterna kräver.

Smidigt. Professionellt. Nyanserat.

Lämna standardbeskrivningar som ”Goda språkkunskaper” och ”Flytande svenska och engelska i tal och skrift”. Beskrivningar av språklig kompetens kopplade till arbetsuppgifterna och den flerspråkiga arbetsmiljön, säger mer.


  • Vilka språknivåer har du?
  • Verktyg 1 hjälper dig att ta fram profiler för dina olika språk, för att boosta ditt CV, sätta mål och planera för din fortsatta språkutveckling.
  • Hur agilt är ditt språk?
  • Verktyg 2 hjälper dig att ta fram en profil för hur flexibelt och tillgängligt ditt språk är, i den flerspråkiga miljön.

Vilka språknivåer behövs i jobbet? 

  • Verktyg 3 hjälper er också att ta fram språkprofiler för olika tjänster inför rekrytering och kompetensutveckling.

Agile Communication Tool

3 digitala verktyg för dator, mobil och läsplatta

VERKTYG 1. Hjälper dig som vill bedöma din språknivå i olika språk och sätta mål inför nästa steg.

Bedöm din svenska, din engelska eller kanske din kinesiska! Verktyget är baserat på Europaskalans 6 nivåer.  Du kan bedöma fem språkliga färdigheter:

  1. Samtala
  2. Berätta & Presentera
  3. Lyssna
  4. Skriva
  5. Läsa

Ladda ner resultatet snabbt och enkelt. Sätt nya mål. Senare kan du göra en ny bedömning, jämföra med din tidigare profil och se din utveckling. Använd din språkprofil som en del av ditt CV, för att diskutera din nuvarande kompetens. Se ditt visualiserade utgångsläge när du sätter nya mål. Du får förslag på realistiska mål utifrån din språknivå.

VERKTYG 2. Hjälper dig som vill bedöma hur flexibelt och inkluderande ditt språk är. Du får också förslag på vad du kan utveckla för att din kommunikation ska bli tillgänglig för fler.

Bedöm hur du kan bidra till kommunikation över språkgränser – en viktig kompetens för att kommunikationen i flerspråkig miljö ska fungera och utvecklas, för att fler ska kunna inkluderas i samtal och vara delaktiga.

Även i detta verktyg har vi använt Europaskalan som grund, men vi har ”vänt på skalan”, vilket betyder att du har kommit längst i din språkliga flexibilitet när du når fram till personer med de lägsta språknivåerna.

Förutom en profil får du även förslag på vad du kan träna för att ditt språk ska bli mer agilt. Med ett agilt språk kan du skapa fler inkluderande samtal med personer på olika språknivåer och bidra till deras språkutveckling i vardagen på jobbet.

språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser

är anVERKTYG 3. Hjälper er som vill ta fram kompetensprofiler för kommunikationen i olika tjänster, se vilka språknivåer som är nödvändiga och vilka nivåer som är önskvärda på sikt. Observera att språkprofiler i One&Alls verktyg tas fram av team som består av chefer, HR-medarbetare och medarbetare som redan har en liknande tjänst.

Kompetensprofiler, som kopplas till arbetsuppgifterna i den aktuella tjänsten blir mindre godtyckliga och mer objektiva. Verktyget hjälper er att säkerställa och motivera de krav ni ställer. Ni tar fram vilka nivåer som är nödvändiga, respektive önskvärda, utifrån kommunikationen i den aktuella tjänsten samt de förutsättningar som omgivningen och arbetsplatsen kan ge.

One&Alls skala har tagits fram med Europaskalan som grund och är anpassat till dagens arbetsliv och den kommunikation som medarbetaren behöver delta i.

Profilerna för tjänsterna matchar ni sedan med arbetssökandes och medarbetares språkprofiler (se verktyg 1 ovan). Matchningen gör det möjligt att se luckor och överlappningar samt vad medarbetaren och omgivningen eventuellt behöver utveckla efter att den nya medarbetaren har anställts.

Kompetensprofiler med hjälp av One&Alls verktyg handleds antingen av någon av våra konsulter eller av en certifierad språkbedömare hos er. Ert team enas då, med hjälp av det digitala verktyget, om vilka språknivåer som behövs för olika tjänster. Kraven bör ställas i relation till omgivningens förmåga till agil kommunikation och användning av inkluderande språk (se verktyg 2 ovan) samt arbetsplatsens förutsättningar för språk- och kommunikationsutveckling.

När omgivningen och arbetsplatsen skapar en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats, kan medarbetare med lägre språknivåer anställas och bidra med sin kompetens tidigare. Varför vänta?