Vårt digitala verktyg

språkbedömningar synliggör kompetens

Med vårt verktyg Agile Communication Tool kan verksamheter och individer beskriva, bedöma och synliggöra språknivåer och matcha med kommunikationen i olika tjänster.

Smidigt. Professionellt. Nyanserat.

Lämna standardbeskrivningar som Goda språkkunskaper och    Flytande svenska i tal och skrift. Specifika definitioner av språknivåer  enligt One&Alls skala och Europaskalan, säger mer.

  • Vilka språknivåer har du?
  • Verktyg 1 hjälper dig att ta fram profiler för dina olika språk, för att boosta ditt CV, sätta mål och planera för din fortsatta språkutveckling.

  • Hur agilt är ditt språk?
  • Verktyg 2 hjälper dig att ta fram en profil för hur flexibelt och tillgängligt ditt språk är, i den flerspråkiga miljön. För dig som jobbar nära personer med olika språknivåer.

Vilka språknivåer behövs i jobbet? 

  • Verktyg 3 hjälper team med chefer, HR och medarbetare att ta fram språkprofiler för olika tjänster inför rekrytering och kompetensutveckling.

Agile Communication Tool

För dator, mobil och läsplatta

VERKTYG 1. Hjälper dig som vill bedöma din språknivå i olika språk och sätta mål inför nästa steg.

Bedöm din svenska, din engelska eller kanske din kinesiska! Verktyget är baserat på Europaskalans 6 nivåer.  Du kan bedöma fem språkliga färdigheter:

  1. Samtala
  2. Berätta & Presentera
  3. Lyssna
  4. Skriva
  5. Läsa

Ladda ner resultatet snabbt och enkelt. Använd din språkprofil som en del av ditt CV, för att visa din nuvarande kompetens. Du får förslag på nya realistiska mål utifrån din språknivå ich utgångsläge. Senare kan du göra en ny bedömning, jämföra med din tidigare profil och se din utveckling.

VERKTYG 2. Hjälper dig som vill bedöma hur flexibelt och inkluderande ditt språk är. Du får också förslag på vad du kan utveckla för att din kommunikation ska bli tillgänglig för fler.

Bedöm hur du kan bidra till kommunikation över språkgränser – en viktig kompetens för att kommunikationen i flerspråkig miljö ska fungera och utvecklas, för att fler ska kunna inkluderas i samtal och vara delaktiga.

För att skapa detta verktyg har vi använt Europaskalan som grund, men vi har ”vänt på skalan” för att du ska kunna se hur långt du kommit i din språkliga flexibilitet. Du har nått högsta nivå i din språkliga flexibilitet når fram till och kan kommunicera med personer som har de lägsta språknivåerna.

Förutom en profil får du även förslag på vad du kan träna för att ditt språk ska bli mer agilt. Med ett agilt språk kan du skapa fler inkluderande samtal med personer på olika språknivåer. Detta är a och o för att bidra till andras språkutveckling och i förlängningen till hela verksamhetens utveckling.

språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser

VERKTYG 3. Hjälper er som vill ta fram kompetensprofiler för kommunikationen i olika tjänster, se vilka språknivåer som är nödvändiga och vilka nivåer som är önskvärda på sikt. Observera att språkprofiler i One&Alls verktyg tas fram av team som består av chefer, HR-medarbetare och medarbetare som redan har en liknande tjänst.

Kompetensprofiler, som kopplas till arbetsuppgifterna i den aktuella tjänsten blir mindre godtyckliga och mer objektiva. Verktyget hjälper er att säkerställa och motivera de krav ni ställer. Ni tar fram vilka nivåer som är nödvändiga, respektive önskvärda, utifrån kommunikationen i den aktuella tjänsten samt de förutsättningar som omgivningen och arbetsplatsen kan ge.

One&Alls skala har tagits fram med Europaskalan som grund och är anpassad till dagens arbetsliv och den kommunikation som medarbetaren förväntas delta i.

Profilerna för tjänsterna matchar ni sedan med arbetssökandes och medarbetares språkprofiler (se verktyg 1 ovan). Matchningen gör det möjligt att se luckor och överlappningar samt vad medarbetaren och omgivningen eventuellt behöver utveckla efter anställning.

Kompetensprofiler med hjälp av One&Alls verktyg handleds antingen av någon av våra språkbedömare eller av en certifierad språkbedömare hos er. Ert team enas då, med hjälp av det digitala verktyget, om vilka språknivåer som behövs för olika tjänster. Här startar många gånger även diskussioner om omgivningens förmåga till agil kommunikation och användning av inkluderande språk (se verktyg 2 ovan) samt arbetsplatsens förutsättningar och rutiner för språk- och kommunikationsutveckling.

När omgivningen och arbetsplatsen skapar en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats, kan medarbetare med lägre språknivåer anställas och bidra med sin kompetens tidigare. Varför vänta?