Våra utbildningar

online eller hos er

Vi erbjuder er arbetsplats gemensam kunskap om språkutveckling i arbetslivet. Vi anpassar utbildningarna till er verksamhet, er bransch och era specifika behov.

Boka en utbildning i inledningen av en långsiktig förändring för all personal eller som en första fristående intresseväckare för HR eller en chefsgrupp.

Diskutera upplägg och innehåll med oss eller välj bland våra utbildningsförslag.

Vi ger även individuell språkträning i svenska kombinerat med coaching för att stärka individens strategier för lärande på jobbet.

 

Utbildningen för chefer och HR med Karin på One&All var en ögonöppnare och gav oss viktiga insikter och konkreta nycklar till hur vi kan jobba med språkutveckling framöver.

Sofia Westergaard

HR-specialist/kompetensförsörjning, Renova AB

Grundutbildning Steg 1: En språkutvecklande arbetsplats

Få en sammanfattning av andraspråksforskningen och språksynen genom tiderna. Utmana traditionens makt och upptäck dagens möjligheter i det praktiska arbetet! Utbildningen hjälper er att välja effektiva vägar för språkutveckling. Reflektera och diskutera vad som är användbart på er arbetsplats.

Grundutbildning Steg 2: En språkutvecklande arbetsplats

Lär känna nya sätt att beskriva språklig och kommunikativ kompetens! Gör språkbedömningar och bli guidad i möjligheterna med att ta fram en språkprofil för en tjänst med hjälp av digitala verktyg och Europaskalan för språkbedömningar.

Grundutbildning Steg 3: En språkutvecklande arbetsplats

Se hur alla kan bidra till kommunikationsutvecklingen på en arbetsplats. Strategier för inkluderande språk och kommunikation. Diskutera och reflektera över den egna kommunikationen. Få syn på hur du leder dig själv och andra för att bidra till utveckling mitt i förändringen!

Utbildning: Certifierad Språkbedömare

Presentation av Europaskalan, språkprofiler för arbetslivet och den så kallade omvända skalan. Få syn vad som styr de språkliga krav som ställs hos er. Praktiska övningar. För att bli certifierad behöver du delta i handledning efter utbildningen och få feedback på ditt praktiska genomförande av att leda framtagningen av profiler för 2-3 olika tjänster. Viss förberedelse krävs inför varje utbildningsträff.

Nulägesanalys One&All

Utbildning: Muntlig kommunikation, begripligt och lättillgänligt i flerspråkig miljö

Analys av olika typer av talat språk. Praktisk träning i att informera och presentera muntligt, på ett tydligt, enkelt och lättillgängligt sätt. Få feedback på presentationer och samtal. Hitta vad du vill fortsätta utveckla i nästa steg eller vilka strategier du vill använda dig mer av. 

Utbildning: Skriftlig kommunikation, begripligt och lättillgängligt i flerspråkig miljö

Analys av texter och praktisk träning i att skriva tillgängligt, lättläst och inkluderande för den flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatsen. Du bearbetar texter från din arbetsplats, så att fler kan läsa dem. Vi går igenom grunderna och handleder dig i ditt praktiska skrivande. 

Utbildningspaket 1: Introduktion för chefer, HR-personal och andra ledare, inför skapandet av en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats

Har du kört fast i någon fråga som rör språk och kommunikation? Eller vill du komma fram till hur du kan komma över hinder för  kommunikationsutveckling på er arbetsplats? 

Utbildning: Verksamhetsutveckling, Att skapa, leda och utveckla en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats

För ledningsgrupper som vill ha en introduktion inför skapandet av  den egna versionen av en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats. 

Utbildning: Medarbetarens strategier för språk- och kommunikationsutveckling

För medarbetare som vill hitta nya strategier eller stärka de strategier som redan används, för att utveckla språket. Medarbetaren får hjälp att hitta sin väg framåt, utifrån egna styrkor, möjligheter och behov på den egna arbetsplatsen.