Våra utbildningar

gemensam och individuell kompetensutveckling

Skaffa er gemensam kunskap om språkutveckling i arbetslivet, via våra utbildningar, anpassade till er verksamhet, er bransch och era specifika behov.

Boka en första intresseväckande utbildning inför långsiktig verksamhetsutveckling för ledningsgruppen, HR eller en chefsgrupp. Beställ en utbildning för all personal för att engagera alla i språkutveckling och vardagslärande. Eller satsa på vår kombination av individuell språk- och kommunikationsträning i svenska och professionell coaching. Unikt. Nyskapande. Perspektivförändrande.

Utbildningen för chefer och HR med Karin på One&All var en ögonöppnare och gav oss viktiga insikter och konkreta nycklar till hur vi kan jobba med språkutveckling framöver.

Sofia Westergaard

HR-specialist/kompetensförsörjning, Renova AB

En språkutvecklande arbetsplats, Steg 1

Utbildningen hjälper er att välja effektiva vägar för språkutveckling i er verksamhet. Reflektera och diskutera dagens  andraspråksforskning och språksyn. Utmana traditionens makt och upptäck de möjligheterna för att ge förutsättningar för språk- och kommunikationsutveckling för alla – i er vardag 

En språkutvecklande arbetsplats, Steg 2

Lär känna nya sätt att beskriva språklig och kommunikativ kompetens! Gör språkbedömningar och bli guidad i möjligheterna med att ta fram språkprofiler för olika tjänster med hjälp av vårt digitala verktyg Agile Communication Tool och One&Alls skala med Europaskalan som grund.

En språkutvecklande arbetsplats, Steg 3

Se hur alla kan bidra till kommunikationsutvecklingen på en arbetsplats. Strategier för inkluderande språk och kommunikation. Diskutera och reflektera över verksamhetens och den egna kommunikationen. Få syn på hur du leder dig själv och andra för att bidra till språk- och kommunikationsutveckling

Certifiering - språkbedömare för tjänster

Presentation av Europaskalan, språkprofiler för arbetslivet och vår så kallade omvända skala. Få syn vad som styr de språkliga krav som ställs hos er. Praktiska övningar. För att bli certifierad deltar du i handledning efter utbildningen och får feedback på ditt praktiska genomförande av att leda framtagningen av profiler för 2-3 olika tjänster. Viss förberedelse krävs inför varje utbildningsträff.

Nulägesanalys One&All

Muntlig kommunikation för flerspråkig miljö

Analys av olika typer av talat språk. Praktisk träning i att informera och presentera muntligt, på ett tydligt, enkelt och lättillgängligt sätt för den flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatsen. Få feedback på presentationer och samtal. Upptäck vad du vill fortsätta utveckla i nästa steg, ta fram en plan och de strategier du vill använda dig av.

Skriftlig kommunikation för flerspråkig miljö

Analys av texter och praktisk träning i att skriva tillgängligt, lättläst och inkluderande för den flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatsen. Du bearbetar texter från din arbetsplats, så att fler kan läsa dem. Vi går igenom grunderna och handleder dig i ditt praktiska skrivande.

Handledarutbildning

För handledare som handleder praktikanter eller nya medarbetare i språket.

Fokus läggs på planering och upplägg, vad som stimulerar språkutveckling, handledarens roll, mål, feedback och informellt lärande och strategier för inkluderande samtal.

Verksamhetsutveckling, Att skapa, leda och utveckla en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats

En introduktion för ledningsgrupper, chefer, HR-medarbetare och andra ledare inför skapandet av den egna versionen av en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats. Vad kännetecknar en sådan arbetsplats? Hur kan ni jobba strategiskt och forskningsbaserat för att ge förutsättningar så att fler utvecklar sitt språk i informellt lärande på jobbet?

Egna strategier för språk- och kommunikationsutveckling

Detta är en utbildning för grupper som vill utveckla sitt språk, där varje individ får reflektera över hur de egna strategierna påverkar språkutvecklingen och utbyta idéer med de andra deltagarna i utbildningen. Medarbetaren bedömer sina strategier och får hjälp att hitta sin väg framåt, utifrån egna styrkor, möjligheter och förutsättningar på den egna arbetsplatsen.