Om oss

erfarna och nyskapande konsulter

Vi kombinerar vår lyhördhet, expertis och erfarenhet av språkutveckling i arbetslivet. Ni kan då dra nytta av forskning, det som andra utvecklat OCH hitta er egen väg. Vi engagerar oss fullt ut, i allas resa framåt, oavsett vilka ni är och vad ni jobbar med. Framåtanda. Kompetens. Känsla.

Karin Mattsson              Katarina Stolpe

Våra värderingar

Engagemang

Vi sätter oss helhjärtat in i era behov och mål. Vår lust och framåtanda bidrar till er framgång.

Utveckling

Vi reflekterar, uppdaterar oss, utmanar oss, tar vara på styrkor och testar nya idéer.

Kvalitet

Vi föreslår genomtänkt och hållbar utveckling, baserad på forskning och beprövade erfarenheter.

Exempel på uppdrag

Språknivåer, tjänsten

Språkbedömningar inom äldreomsorgen. Södertälje kommun

Framtagning av medarbetares språkprofiler, genom handledd självbedömning. Profilerna visar 6 nivåer och 5 språkliga färdigheter. Medarbetarens språkprofil kan matchas med språkprofiler för olika tjänster, till exempel för vårdbiträde, undersköterska och sjuksköterska, för att se behovet av eventuell utveckling eller få bekräftat att medarbetarens språknivå räcker till för att utföra arbetsuppgifterna.

Intro-utbildning med handledning för personal, Hagabergs Folkhögskola

Online utbildning, steg 1. Utbildningen var starten av ett mer omfattande och långsiktigt arbete med att skapa en språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplats, för deltagare, lärare och andra personalgrupper på skolan. Innehåll: språkforskning, språksyn, beskrivningar av språknivåer, olika vägar att utveckla ett språk, omgivningens kommunikation, språkutveckling i andra ämnen än svenska, ledarskap för lusten att utveckla språk och kommunikation samt den största frågan, inkludering.

Chefsutbildning, Renova AB

Utbildning på arbetsplatsen för chefer och HR, för inblick i olika sätt att utveckla svenska som andraspråk i arbetlivet och betydelsen av omgivningens flexibilitet i kommunikationen på flerspråkiga arbetsplatser. I utbildningen rymdes även reflektion och övning i gemensam framtagning av språkprofiler för olika tjänster, under handledning av HR-specialist och språkbedömare.

År som etablerade språkutvecklare i arbetslivet

uppdrag

Boka gärna in ett konsultationssamtal inför er verksamhetsutveckling inom språk och kommunikation!

Vår story

Från språkutbildningar till arbetsplatslärande och digitala verktyg

Språkutbildningar, formellt lärande och fokus på den person som lär sig

Verksamheten startade i Språket i Fokus 1995, med språkutbildningar i både privat och offentlig sektor. Språkutbildningarna flyttade in på arbetsplatserna.  Vi besökte en lång rad rad branscher och arbetsplatser. Varje dag var en spännande resa. På förmiddagen kunde vi ge en kurs för ingenjörer i kontorsmiljö, på eftermiddagen en barnmorska på en vårdcentral och dagen därpå kunde vi ha språkträning med operatörer i en fabrik.

Relevant innehåll

Till en början efterfrågade ingen ett innehåll som var kopplat till arbetet, men vi började steg för steg uppmuntra deltagare och chefer att förklara de egna behoven, att bidra med material från arbetsplatsen och att diskutera hur kommunikationen på jobbet fungerade.

Språkutbildningarna stöttade varje medarbetare i kommunikationen i själva arbetet och i arbetsplatsens sociala kommunikation. Fokus låg ännu kvar på det formella lärandet och på de medarbetare som behövde utveckla sitt språk.

Men med åren såg vi att kursdeltagarnas omgivning och arbetsmiljön ofta spelade en större roll för språkutvecklingen än vad utbildningarna gjorde. Vi märkte det speciellt hos de som fortsatte med sin utbildning efter att de bytt avdelning och fått nya kollegor. Plötsligt, i en ny arbetsmiljö, kunde utvecklingstakten av språket förändras, ibland till det bättre, ibland till det sämre.

Mer fokus på omgivningens betydelse och det informella lärandet

Vi började intressera oss ännu mer för kommunikationen på arbetsplatsen och det lärande som kunde ske på jobbet. Vi började också intressera oss för kollegorna, cheferna och HR, som i hög grad påverkade förutsättningarna. Vi ville engagera hela arbetsplatsen, visa kollegorna hur viktiga de var och diskutera allas strategier för kommunikationsträning –  och då, ja då, kunde språkutvecklingen verkligen ta fart på de flerspråkiga och mångkulturella arbetsplatserna!

Förutsättningar för språk- och kommunikationsutveckling på arbetsplatserna

2018 startade vi One&All med visionen Inkluderande och utvecklande kommunikation på alla arbetsplatser. Vi hade bestämt oss för att utmana traditionen fullt ut, det vill säga den tradition som säger att människor först ska lära sig språket och sedan söka jobb. Vi visste att det är nödvändigt att fortsätta utveckla sitt språk under hela sitt arbetsliv, att kollegorna är otroligt viktiga för att lyckas och att ingen kan lära sig allt man behöver, innan man har börjat jobba. Vi gjorde oss redo att visa vikten av ett arbete med språk och kommunikation som en del av arbetsplatslärandet och en del av arbetet med mångfald, inkludering och arbetsmiljö.

Så mycket mer än bara språk – allt hänger ihop

Idag arbetar vi med språk- och kommunikationsutveckling på arbetsplatser med nära koppling till grundförutsättningar som mångfald & inkludering, tillgänglighet, lärande organisationer, psykologisk trygghet, social hållbarhet och arbetsmiljö.

Det är i kommunikation och i relationer med varandra som vi kan skapa lärande, trygghet och en fungerande mångfald där alla kan vara delaktiga, bidra och utmana.

För att skapa språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser behöver vi sprida kunskap om andraspråksutveckling, för att kunna utveckla verksamheten och göra en medveten, strategisk omställning mot effektivare utveckling.

Digitalisering och tillgänglighet

Pandemin gav oss tid för utveckling och nu har vi kompletterat vår verksamhet med digitala lösningar för tillgänglighetens skull.

I vår nya app, Agile Communication Tool, erbjuder vi språkbedömningar av alla språk, för att synliggöra nivåer och ta fram kompetensprofiler för olika tjänster på ett mer professionellt och objektivt sätt.

Håll också utkik efter våra nya utbildningar – digitala och på plats.

Konsultation

Boka gärna konsultation om ni vill diskutera era behov av stärkt kommunikationen på jobbet.