Vår coaching och handledning

individuellt eller i grupp

För er som som utvecklar verksamheten. För er som leder andra. För dig som vill leda dig själv att utveckla ditt språk eller för dig som vill utveckla ditt språk och din kommunikation för ett flerspråkigt arbetsliv. För dig som redan deltagit i vår utbildning och vill ha ytterligare support.

I handledning och coaching kan ni diskutera era behov och ta fram era strategier för att nå era mål!

Processtöd

För er som leder förändrings- och utvecklingsprocessen för verksamheten och önskar en blick utifrån, struktur, stöd och utmaning för en långsiktig, hållbar förändring.

Handledning

För grupper och individer som vill gå effektivare mot målet men behöver hjälp med huret, till exempel använda nya strategier för språkutveckling på arbetsplatsen.

Coaching

För individer och grupper som vill ta fram och använda den egna potentialen för att nå målet. Kanske vill du utveckla språket effektivare, inkludera fler i samtalen på arbetsplatsen eller leda andra framåt – då passar coaching!

I Karins coaching var det lätt att förstå övningarna och jag fick snabbt en bild av mina styrkor samt hur jag kan sätta mål utifrån min profil.

Det var både roligt och spännande att utforska vad som driver mig i mitt arbete och att komma fram till vad jag vill göra mer av, för att dra nytta av mina styrkor.

Karin Larsson

Arbetsmiljöchef

Support för olika situationer och behov

Processtöd

Vårt processtöd passar bra för individer eller grupper som leder verksamhetens kommunikationsutveckling. Processtödet utformas utifrån den balans som önskas mellan att leda den egna utvecklingen på egen hand och att leda utvecklingen tillsammans med någon av våra konsulter. Processtödet kan ha inslag av både handledning och coaching. Vi anpassar det stöd efter hur behovet förändras under  processens gång.

språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser

Handledning

Vår handledning utformas utifrån individers och gruppers behov, mål och kunskaper om språk- och kommunikations-utveckling. Handledningen innehåller diskussion, reflektion och erfarenhetsutbyte. I handledningen delar vi också med oss av våra kunskaper och erfarenheter av individers och organisationers språk- och kommunikationsutveckling. Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt även när vi handleder.

Coaching

Vi ger coaching för att underlätta för individer och grupper att nå sina mål. Vi är utbildade professionella coacher, enligt ICFs riktlinjer och råd (ICF=International Coach Federation). Coaching passar för er som vill formulera mål och visioner, ha hjälp att komma fram till era egna lösningar, ta er över hinder och bli utmanade att dra nytta av de egna styrkorna för att lättare nå era mål. Coaching är framför allt en metod för att föra människan framåt, snarare än ämnet. Coachen ställer de avgörande frågorna och tror på att klienten har svaren, även om hen kan behöva stöd för att nå målet.