Vår coaching och handledning

individuellt eller i grupp

För er som som leder utvecklingen av språkutvecklande arbetsplatser. För dig som vill utveckla ditt språk i vardagen. För dig som vill tala eller skriva enklare och nå fram till fler.

Ni reflekterar över era behov under omställningen och tar fram strategier och struktur och tar kliv framåt för att nå era mål! Utmanande. Klargörande. Bekräftande.

I Karins coaching var det lätt att förstå övningarna och jag fick snabbt en bild av mina styrkor samt hur jag kan sätta mål utifrån min profil.

Det var både roligt och spännande att utforska vad som driver mig i mitt arbete och att komma fram till vad jag vill göra mer av så att jag kan kan använda mina styrkor.

Karin Larsson

Arbetsmiljöchef

Support för olika situationer och behov

Coaching

En metod för individer och grupper som vill ta fram och använda den egna potentialen för att nå målet. Kanske vill du utveckla språket effektivare eller inkludera fler i samtalen på arbetsplatsen eller leda andra framåt, men hittills har du inte lyckats på det sätt som du vill. Du känner att du vill ha stöd och utmaning, steg för steg, på resan mot målet. Då då passar coaching.

Handledning

För grupper och individer som vill gå en effektivare väg mot målet och behöver hjälp med huret. Du kanske vill träna upp dina strategier och få feedback på ditt språk i kommunikation med personer med olika språknivåer. I handledningen delar vi också med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt även när vi handleder.

Konsultation

För er som leder förändrings- och utvecklingsprocesser mot en mer språkutvecklande arbetsplats. Konsultation passar er som t.ex. har en specifik fråga eller vill ha en blick utifrån och råd för hållbar språkutveckling. Vi ger konsultation vid enstaka tillfällen som en punktinsats när ni behöver en språkpedagog och konsult som ger sin syn på saken.

Support för olika situationer och behov

Processtöd

Vårt processtöd passar bra för individer eller grupper som leder verksamhetens kommunikationsutveckling. Processtödet utformas utifrån den balans som önskas mellan att leda den egna utvecklingen på egen hand och att leda utvecklingen tillsammans med någon av våra konsulter. Processtödet kan ha inslag av både handledning och coaching. Vi anpassar det stöd efter hur behovet förändras under  processens gång.

språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatser

Handledning

Vår handledning utformas utifrån individers och gruppers behov, mål och kunskaper om språk- och kommunikationsutveckling. Handledningen innehåller diskussion, reflektion och erfarenhetsutbyte. I handledningen delar vi också med oss av våra kunskaper och erfarenheter av individers och organisationers språk- och kommunikationsutveckling. Vi tillämpar ett coachande förhållningssätt även när vi handleder.

Coaching

Vi ger coaching för att underlätta för individer och grupper att nå sina mål. Vi är utbildade professionella coacher, enligt ICFs riktlinjer och råd (ICF=International Coach Federation). Coaching passar för er som vill formulera mål och visioner, ha hjälp att komma fram till era egna lösningar, ta er över hinder och bli utmanade att dra nytta av de egna styrkorna för att lättare nå era mål. Coaching är framför allt en metod för att föra människan framåt, snarare än ämnet. Coachen ställer de avgörande frågorna och tror på att klienten har svaren, även om hen kan behöva stöd för att nå målet.