Integritetspolicy

Uppdaterad 210901 

All hantering av personuppgifter inom One&All sker i överensstämmelse med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation, GDPR 

Inledning 

Personuppgiftsansvarig:  One&All AB 

Organisationsnummer: 559167-9997 

E-post:  info@oneandall.se 

Postadress: Älta Mossväg 71, 138 37 Älta 

Vi månar om din personliga integritet och det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, när du använder vår hemsida, våra digitala kanaler och när vi behandlar personuppgifter utanför våra digitala kanaler. 

Vi tar säkerheten på största allvar och har en rad säkerhetsåtgärder för att för att upptäcka och stoppa eventuella försök till intrång på våra webbplatser och onlinetjänster. Om vi ändå skulle drabbas av intrång rapporterar vi en sådan incident till Datainspektionen, enligt gällande lagstiftning. 

Vad är personuppgiftsbehandling? 

Behandling av personuppgifter är allt som görs med personuppgifterna, dvs. den information som kan kopplas till en fysisk person, oavsett om hanteringen är automatiserad eller inte. Exempel på personuppgiftshantering är: insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning, justering, sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.  

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller från och med den 25 maj 2018, har du bland annat rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade
 • ta tillbaka ditt medgivande för hantering av dina personuppgifter
 • begära begränsning i hur dina personuppgifter behandlas
 • invända mot att personuppgifterna används för direkt marknadsföring
 • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering 

Läs mer om dataskyddsförordningen hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

Om du vill nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss påinfo@oneandall.se 

Vi kan komma att begära specifik information från dig för att bekräfta din identitet och säkerställa dina rättigheter att få tillgång till dina personuppgifter eller nyttja någon av dina andra rättigheter. Vi begär denna information för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rätt att att ta del av dem.

One&All behandlar dina personuppgifter i för att kunna:

 • leverera de tjänster och produkter du beställt och administrera vårt avtal med dig.
 • kommunicera med dig via e-post eller formulär och sociala medier.
 • marknadsföra oss, bland annat via e-post.
 • analysera och gruppera besökare och kunder efter urval, prioritering och önskemål, i syfte att erbjuda relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden samt utveckla våra tjänster och produkter. 
 • ta fram statistik för användningen av våra digitala kanaler och tjänster.
 • behandla din betalning.
 • jliggöra framtida affärsrelationer.
 • hantera ärenden om påstådd diskriminering, tvister och reklamationsärenden.
 • följa lagkrav. One&All kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex.polisen eller annan myndighet, vid utredning av brott eller om vi av andra anledningar är skyldiga att lämna ut personuppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. 
 • upprätthålla säkerheten och driften av våra webbplatser och tjänster, och göra säkerhetskopior av våra webbplatser, upptäcka och förhindra bedrägerier.
 • möjliggöra publicering och administrering av våra webbplatser, tjänster och sköta företagets administrativa uppgifter 

När One&All vill behandla dina personuppgifter för något syfte, som enligt lagstiftning kräver ditt samtycke, inhämtar vi ditt samtycke i förväg, till exempel genom att du aktivt får klicka i en ruta för att ge samtycke eller skriva under ett samtycke.  

Vilka personuppgifter behandlas och hur? 

Vi kan komma att samla in uppgifter om dig som till exempel namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av One&Alls tjänster, produkter och transaktionshistorik.  

När du handlar i vår butik behandlas även personnummer och kortuppgifter. Vidare kan One&All komma att samla in tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till One&Alls digitala kanaler, däribland IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.  

One&All samlar in personuppgifter exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på digitala kanaler, använder dess tjänster, kommunicerar med One&All via plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon, laddar ned dokument från One&Alls webbsida, skickar e-post till oss eller använder vårt digitala verktyg Agile Communication. 

Du kan avprenumerera våra e-postutskick genom länken som bifogas längst ned i varje e-postutskick från oss. Det inkluderar inte direktkommunikation mellan oss, utan avser utskick via tredjeparttjänst för massutskick och automatisk kommunikation, så kallad autoresponder. 

Notera att om du väljer att avprenumerera våra automatiska e-postutskick med marknadsföringsmaterial så inkluderar det inte dina personuppgifter du uppgett i samband med en transaktion eller registrering, när du handlar i butiken. Du kan fortfarande få mail från oss som är direkt knutna till dina köp.  

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter 

One&All anlitar externa samarbetspartners och leverantörer till exempel för IT-tjänster, betalningslösningar, marknadsföring, analyser och statistik. One&Alls leverantörer hanterar personuppgifter endast då det finns ett legitimt behov. One&Alls samarbetspartners och leverantörer, som finns både inom och utanför EU/EES, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. När vi använder våra leverantörer baserade utanför EU/EES kräver det att vi överför dina personuppgifter, vilket innebär att de flyttas utanför EU. En sådan överföring är förknippad med regler kring säkerhet, reglerade i europeisk lag som förbjuder att sådan överföring sker om inte överföringen möter vissa kriterier.   

Våra webbplatser innehåller länkar till tredjepart dvs till andra webbplatser, tjänster och program/applikationer. Du kan komma att godkänna dessa tredjeparters användarvillkor om du klickar på deras länkar, vilket betyder att de kan samla in och dela dina personuppgifter. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier via tredjepartsplattformar som exempelvis Facebook, Instagram och LinkedIn kan One&All komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen. All medverkan på tredjepartsplattformarna sker enligt respektive webbplats integritetspolicy. Vi har ingen kontroll över tredjepartstjänsterna och deras integritetspolicys och tar inte ansvar för dem. Vi rekommenderar dig därför att du läser igenom tredjeparternas integritetspolicys noga.

Vi kräver att alla våra samarbetspartners upprätthåller säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi tillåter dessa samarbetspartners att hantera din persondata enbart för specifika ändamål utifrån våra anvisningar.   

Åtgärder 

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. För att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt använder vi oss av datanätverk som äintrångsskyddade med bland annat brandväggar och intrångsdetektering. 

One&All sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt, med hänsyn till anledningen till att de samlades in, om inte annat föreskrivs i lag. Bokföringslagen, till exempel, gör gällande att bokföring ska sparas i 7 år. 

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.  

Cookies
Du kan ställa in din webbläsare så att inga cookies laddas när du besöker våra webbplatser och tjänster. Om du väljer att blockera alla cookies kan det påverka funktionaliteten och möjligheten att använda våra webbplatser och tjänster. För mer information gällande vår Cookie Policy:https://oneandall.se/cookie-policy

Dina rättigheter  

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar din data har du möjlighet att framföra ett klagomål till Datainspektionen. Kontakta oss först via e-post: info@oneandall.se så att vi har möjlighet att föra en dialog med dig och svara på dina frågor.  

Ändring av denna integritetspolicy 

One&All uppdaterar denna integritetspolicy regelbundet utifrån eventuella förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på One&Alls webbplats, https://oneandall.se. Vi rekommenderar därför att du läser igenom vår integritetspolicy med jämna mellanrum. Vid större förändringar blir du informerad innan förändringen sker. Du har då möjlighet att säga upp avtalet med oss innan den nya integritetspolicyn börjar gälla.

Om vår vårt varumärke, webbplatser eller verksamhet skulle bli uppköpt eller slås gå samman med ett annat företag kan din information bli överförd till den nya ägaren för att göra det möjligt att fortsätta bedriva verksamheten och se till att marknadsföring, sälj, support och kontakt fungerar enligt denna integritetspolicy.